0
Vælg en side

Imprint

Dette aftryk blev senest opdateret den 12. november 2021.

Ejeren af dette websted er:

River Online
Banegårdspladsen 4
6000 Kolding
Danmark
E-mail: kd.revir@glas
Telefonnummer: +45 80 600 400

Den/de lovlige repræsentant(er) for River Online :

Anders Kühnel

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.